لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ترکیه قیمت گاز را افزایش داد

ترکیه قیمت گاز را افزایش داد

ترکیه در پی افزایش شدید قیمت‌های انرژی در بازارهای جهانی، قیمت گاز طبیعی را برای بخش‌های خانگی، نیروگاه‌های برق و صنایع این کشور افزایش داد.