لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تداوم روند توسعه صنعت پتروشیمی در دوران سخت تحریم و کرونا

تداوم روند توسعه صنعت پتروشیمی در دوران سخت تحریم و کرونا

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نقش اثرگذار تولید و صادرات صنعت پتروشیمی در دوران سخت کرونا و تحریم تأکید کرد و گفت: افزون‌ بر این، صنعت پتروشیمی در این دوران از توسعه نیز غافل نبوده است.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.