لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تداوم روند افزایشی قیمت نفت

تداوم روند افزایشی قیمت نفت

قیمت‌های جهانی نفت خام در پی انتظارها درباره کاهش سطح ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا افزایش یافت.