لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تحول کشور و رشد اقتصاد منوط به حرکت در مسیر دانش است

تحول کشور و رشد اقتصاد منوط به حرکت در مسیر دانش است

تهران- ایرنا- رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز با تأکید بر اینکه ما به‌معنای واقعی در یک پیکار مهندسی قرار داریم، گفت: تحول و رشد کشور و اقتصاد منوط به حرکت در مسیر دانش است.