لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تحریم‌ نفت روسیه؛ عاملی برای فروپاشی اتحادیه اروپا

تحریم‌ نفت روسیه؛ عاملی برای فروپاشی اتحادیه اروپا

وزیر امور اقتصادی آلمان هشدار داد که نبود اجماع میان اعضای اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفت روسیه به عاملی برای آغاز فروپاشی این اتحادیه بدل شده است.