لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تأکید کمیسیون انرژی مجلس بر مقام‌سازی شبکه و تأسیسات گازرسانی

تأکید کمیسیون انرژی مجلس بر مقام‌سازی شبکه و تأسیسات گازرسانی

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در بازید از شرکت گاز استان فارس بر مقاوم‌سازی شبکه و تأسیسات گازرسانی تأکید کردند.