لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تأکید معاون وزیر نفت بر تداوم امدادرسانی در حادثه «متروپل»

تأکید معاون وزیر نفت بر تداوم امدادرسانی در حادثه «متروپل»

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف بررسی و نحوه پشتیبانی از روند امدادرسانی، از محل وقوع حادثه متروپل آبادان بازدید و بر شتاب‌بخشی، تداوم امدادرسانی و همکاری شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر با ستاد بحران تأکید کرد.