لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

تأمین ۸۵ درصدی تجهیزات ایستگاه‌های تقویت فشار گاز از سوی سازندگان داخلی

تأمین ۸۵ درصدی تجهیزات ایستگاه‌های تقویت فشار گاز از سوی سازندگان داخلی

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که هم‌اکنون ۸۵ درصد تجهیزات ایستگاه‌های تقویت فشار به همت سازندگان داخلی تهیه می‌شود و این موضوع درباره خطوط لوله حدود صددرصد است.