لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بیمه‌گران موظف به پرداخت خسارت‌های حوادث گازی ظرف ۳ ماه شدند

بیمه‌گران موظف به پرداخت خسارت‌های حوادث گازی ظرف ۳ ماه شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های بیمه‌گر را مکلف به بررسی حوادث ناشی از گاز ظرف کمتر از دو ماه و پرداخت خسارت‌های آن حداکثر تا سه ماه کردند.