لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بیشترین معامله در رینگ بین‌الملل بورس انرژی به نفتای سبک اختصاص یافت

بیشترین معامله در رینگ بین‌الملل بورس انرژی به نفتای سبک اختصاص یافت

نفتای سبک با ۲۹ درصد معامله در در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰، بیشترین کالای دادو ستد شده در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران بوده است.