لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بومی‌سازی بیش از ۵ هزار قطعه در پالایشگاه بندرعباس

بومی‌سازی بیش از ۵ هزار قطعه در پالایشگاه بندرعباس

به‌منظور حمایت از ساخت داخل، تاکنون بیش از ۵ هزار قطعه پالایشگاهی با تکیه بر توان داخلی در شرکت پالایش نفت بندرعباس بومی‌سازی شده است.