لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بهره‌برداری از ۲۶ سد تا پایان سال‌جاری در کشور/ اجرای آبرسانی به ۱۶ هزار روستا

بهره‌برداری از ۲۶ سد تا پایان سال‌جاری در کشور/ اجرای آبرسانی به ۱۶ هزار روستا

تهران – ایرنا – وزیر نیرو با اشاره به زمان‌بندی دقیق پروژه‌ها در صنعت آب و برق کشور گفت: در سال جاری به طور میانگین برای هر ۱۳ روز بهره‌برداری از یک سد برنامه‌ریزی شده است و بر همین اساس ۲۶ سد تا پایان سال‌جاری یا به مرحله آبگیری رسیده یا بهره‌برداری خواهد شد.