لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بهره‌برداری از مرحله دوم توسعه میدان آذر به معنای حفظ حقوق مردم است

بهره‌برداری از مرحله دوم توسعه میدان آذر به معنای حفظ حقوق مردم است

رئیس‌جمهوری گفت: در دولت یازدهم اقدام‌های لازم در برداشت از میدان نفتی آذر آغاز شد و توانستیم در اوایل سال ۹۶ برداشت روزانه از این میدان را به ۳۰ هزار بشکه و به‌تازگی به ۶۵ هزار بشکه برسانیم، این به‌معنای بازستانی و حفظ حقوق مردم است.