لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بهره‌برداری از طرح‌های درمانی در بیمارستان توحید جم

بهره‌برداری از طرح‌های درمانی در بیمارستان توحید جم

دو بخش بستری ۲۳ تخت‌خوابی (پشتیبان کووید ۱۹)، بخش داخلی – جراحی مردان، سه دستگاه کاربردی در آزمایشگاه و یک دستگاه سونوگرافی جدید در بیمارستان توحید جم به بهره‌برداری رسید.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.