لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بهره‌برداری از تأسیسات ایمنی مرکز سوخت‌گیری هواپیمایی اهواز

بهره‌برداری از تأسیسات ایمنی مرکز سوخت‌گیری هواپیمایی اهواز

تأسیسات ایمنی مرکز سوخت‌گیری هواپیمایی فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی اهواز به بهره‌برداری رسید.