لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

برنامه خاموشی‌ برق در خراسان جنوبی متوقف شد

برنامه خاموشی‌ برق در خراسان جنوبی متوقف شد

بیرجند – ایرنا – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: برنامه مدیریت اضطراری بار و خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده ناشی از کمبود تولید برق از اواخر مرداد ماه به دلیل خنک شدن نسبی هوا و تعدیل مصرف برق در استان متوقف شده است.