لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

برنامه‌های وزارت نفت در حوزه انرژی برای کمیسیون انرژی تشریح شد

برنامه‌های وزارت نفت در حوزه انرژی برای کمیسیون انرژی تشریح شد

تهران – ایرنا – وزیر نفت از تشریح دیدگاه‌ها و برنامه‌های وزارت نفت در حوزه انرژی برای رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد.