لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بررسی چالش‌های متانول‌سازها در دستور کار قرار گرفت

بررسی چالش‌های متانول‌سازها در دستور کار قرار گرفت

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: درخواست‌ها و چالش‌های مجتمع‌های تولیدکننده متانول با جدیت پیگیری می‌شود و تا حصول نتیجه در دستور کار قرار می‌گیرد.