لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بدون سرمایه، فناوری روزآمد و بازار، کار توسعه صنعت نفت می‌لنگد

بدون سرمایه، فناوری روزآمد و بازار، کار توسعه صنعت نفت می‌لنگد

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به گزارش اخیر روزنامه جوان درباره برنامه‌یزی‌های آماری صنعت نفت برای دو دهه آینده، نوشت: برای چندمین بار می‌گوییم توسعه صنعت نفت نیازمند سرمایه اعم از داخلی و خارجی، فناوری روزآمد و بازار است و بدون این مؤلفه‌ها به‌طور حتم جایی از کار خواهد لنگید.

نظر خود را بگذارید


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.