لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بدهی اعتبارهای مربوط به قیر با دستگاه‌ها توسط وزارت نفت تا تیرماه تسویه می‌شود

بدهی اعتبارهای مربوط به قیر با دستگاه‌ها توسط وزارت نفت تا تیرماه تسویه می‌شود

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشست این کمیسیون مقرر شد، وزارت نفت حواله‌های قیر صادر شده در سال ۱۴۰۰ به مقدار ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را حداکثر تا پایان تیرماه تحویل دستگاه‌های اجرایی کند.