لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بازگشت گاز مایع به سبد سوخت هیچ مزیتی برای کشور ندارد

بازگشت گاز مایع به سبد سوخت هیچ مزیتی برای کشور ندارد

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: بازگشت گاز مایع (ال‌پی‌جی) به سبد سوخت و توزیع آن، هیچ مزیت اقتصادی، قیمتی و زیست محیطی برای کشور ندارد.