لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بازدید مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت از پروژه گرانی‌سنجی-مغناطیس‌سنجی

بازدید مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت از پروژه گرانی‌سنجی-مغناطیس‌سنجی

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت در بازدید از پروژه مغناطی‌سنجی – گرانی‌سنجی استان آذربایجان شرقی در جریان تازه‌ترین تحولات این طرح قرار گرفت.