لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بازار نفت به تصمیم اوپک‌پلاس چشم دوخته است

بازار نفت به تصمیم اوپک‌پلاس چشم دوخته است

نبود توازن در عرضه جهانی نفت سبب شده است نگاه‌ها به اوپک و بازنگری احتمالی این سازمان در تولید نفت معطوف شود.