لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بارش‌ها بیش از ۲۵ درصد کاهش یافت

بارش‌ها بیش از ۲۵ درصد کاهش یافت

تهران – ایرنا – با وجود تداوم بارندگی‌ها در کشور اما میزان بارش‌ها در ۶۰ روز نخست سال آبی جدید (ابتدای مهرماه۱۴۰۰ تا آخر شهریور ۱۴۰۱) در مقایسه با دوره بلندمدت کاهشی ۲۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد.