لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و مخاطرات و فواید آن

بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و مخاطرات و فواید آن

زاهدان- ایرنا- بادهای ۱۲۰ روزه سیستان که در چند سال اخیر به ۱۶۰ روز افزایش پیدا کرده در زمان پُر آبی هامون نعمت بزرگی برای شمال و مرکز سیستان و بلوچستان بود و اکنون در برهه خشکسالی معضل ریزگردها و حرکت شن‌های روان را نصیب مردم می‌کند.