لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ایران و تاجیکستان ۱۷ سند همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی امضا کردند

ایران و تاجیکستان ۱۷ سند همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی امضا کردند

۱۷ سند همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، اقتصادی، تجاری و گردشگری بین ایران و تاجیکستان امضا شد.