لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ایران ظرفیت‌های لازم را برای تأمین نیازهای نفتی و گازی پاکستان دارد

ایران ظرفیت‌های لازم را برای تأمین نیازهای نفتی و گازی پاکستان دارد

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه آماده ارتقای همکاری‌های همه‌جانبه با پاکستان هستیم، گفت: ایران ظرفیت‌های لازم را برای تأمین نیازهای پاکستان در زمینه‌های مختلف از جمله نفت، گاز و برق دارد.