لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ایجاد سازمان رسمی برای تلمبه‌خانه نفت گوره C گچساران

ایجاد سازمان رسمی برای تلمبه‌خانه نفت گوره C گچساران

رئیس مهندسی ساختار و بهره‌وری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: با پیگیری‌های انجام شده، سازمان رسمی مورد نیاز برای بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاه تلمبه‌خانه گوره C گچساران، ایجاد و در سیستم جامع نیروی انسانی درج شد.