لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اهواز دومین مصرف کننده بزرگ برق کشور است

اهواز دومین مصرف کننده بزرگ برق کشور است

اهواز – ایرنا – مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: شهرستان اهواز پس از تهران بزرگترین مصرف کننده برق، و خوزستان پس از تهران دومین مصرف کننده کل کشور است.