لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اهتمام وزارت نیرو برای دسترسی مردم به آب و برق پایدار در دولت مردمی

اهتمام وزارت نیرو برای دسترسی مردم به آب و برق پایدار در دولت مردمی

تهران – ایرنا – وزیر نیرو در پیامی به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۱، گفت:وزارت نیرو برای دسترسی مردم به آب و برق پایدار در دولت مردمی اهتمام جدی دارد.