لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی در بورس انرژی عرضه می‌شود

انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی در بورس انرژی عرضه می‌شود

بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه انواع فرآورده پالایشی و پتروشیمی خواهد بود.