لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

انرژی های تجدیدپذیر ۱۴۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولید کردند

انرژی های تجدیدپذیر ۱۴۸ میلیون کیلووات ساعت برق تولید کردند

تهران – ایرنا – نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشورمان در فروردین‌ماه امسال ۱۴۸ میلیون کیلووات‌ساعت برق تولید کرده و بخشی از نیازهای برقی را برطرف کردند.