لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

امسال بیش از ۲۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است

امسال بیش از ۲۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است

تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی گفت: در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در مجموع دو هزار و ۲۲۹ حلقه چاه غیرمجاز در سطح کشور مسدود شده که با توجه به اهداف ۱۰ هزار و ۵۰۰ حلقه، ۲۱ درصد پیشرفت را نشان می‌دهد.