لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

افزایش ۸ درصدی تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور

افزایش ۸ درصدی تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور

تهران – ایرنا – سرپرست دفتر برنامه‌ریزی‌ و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه سال گذشته در حدود ۹۱ درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تامین شده است، گفت: میزان تولید این نیروگاه‌ها نسبت به سال قبل از آن حدود ۸ درصد افزایش یافته است.