لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

افزایش ۶۰ درصدی بهره‌وری عملکرد طرح پتروشیمی دنا

افزایش ۶۰ درصدی بهره‌وری عملکرد طرح پتروشیمی دنا

در حالی پیشرفت طرح پتروشیمی دنا از مرز ۷۵ درصد می‌گذرد که بهره‌وری کلی شرکت طی ۱۰ ماه نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.