لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

افزایش دوباره قیمت روغن موتور در یک سال گذشته

افزایش دوباره قیمت روغن موتور در یک سال گذشته

تهران- ایرنا- قیمت روغن موتور که مرداد سال گذشته ۴۱ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده بود، با مجوز سازمان حمایت دوباره ۲۵ درصد گران شد.