لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

افزایش تولید روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت لیبی

افزایش تولید روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت لیبی

وزیر نفت لیبی اعلام کرد که تولید نفت خام این کشور به روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه رسید.