لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

افزایش بهره‌وری پتروشیمی‌های ماهشهر با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها

افزایش بهره‌وری پتروشیمی‌های ماهشهر با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، توسعه همکاری‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان را از مسئولیت‌های مهم این سازمان برشمرد و گفت: بهره‌وری واحدهای پتروشیمی با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها افزایش خواهد یافت.