لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

استقرار سامانه اطلاعات مدیریت پروژه در شرکت مهندسی و توسعه گاز

استقرار سامانه اطلاعات مدیریت پروژه در شرکت مهندسی و توسعه گاز

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که ایجاد سامانه‌ای پیشرفته برای مدیریت پروژه در حال اجراست که با استقرار آن گامی مهم برای شفاف‌سازی عملکرد زیر مجموعه‌های این شرکت پروژه‌محور برداشته می‌شود.