لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

استفاده از شرکت‌های دانش بنیان اولویت اصلی صنعت آب کشور است

استفاده از شرکت‌های دانش بنیان اولویت اصلی صنعت آب کشور است

تهران – ایرنا – معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: قالب اصلی اجرای کارها و برنامه‌ها در بخش آب وزارت نیرو طی سال جدید، استفاده از شرکت‌های دانش بنیان چه در بخش سازه‌ای و چه در بخش حفاظت و بهره‌برداری در نظر گرفته شده است.