لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

استان همدان در سایه توجه دولت به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است

استان همدان در سایه توجه دولت به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است

همدان- ایرنا- استاندار همدان با اشاره به اینکه بررسی شاخص‌های خدمت نشان دهنده رشد چشمگیر استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و بهبود معشیت مردم است، گفت: استان در سایه توجه و حمایت دولت تدبیر و امید به یک کارگاه بزرگ عمرانی و سازندگی تبدیل شده به نحوی که هر روز شاهد شکوفایی یک خدمت جدید هستیم.