لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

از افزایش صادرات گاز طبیعی تا توسعه گازرسانی در ایران

از افزایش صادرات گاز طبیعی تا توسعه گازرسانی در ایران

بررسی عملکرد صنعت گاز دولت سیزدهم نشان از پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این حوزه دارد.