لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اراده ایران و عمان ارتقای سطح روابط در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی است

اراده ایران و عمان ارتقای سطح روابط در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی است

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه سفر به مسقط همسو با توسعه سیاست همسایگی دولت مردمی اهمیت زیادی دارد، گفت: تصمیم و اراده ایران و عمان ارتقای سطح روابط در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و گردشگری است.