لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

ادامه افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

ادامه افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

تهران- ایرنا- قیمت نفت در ادامه روند صعودی خود امروز در بازارهای جهانی بیش از ۲ درصد گران شد.