لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اخذ سند مالکیت برای بیش از ۲۴ هزار هکتار از بستر رودخانه‌های حوضه آبریز کارون بزرگ

اخذ سند مالکیت برای بیش از ۲۴ هزار هکتار  از بستر رودخانه‌های حوضه آبریز کارون بزرگ

تهران – ایرنا – رییس حوضه آبریز کارون بزرگ گفت: امسال برای ۲۴ هزار و ۹۶۶ هکتار از بستر رودخانه‌های حوضه آبریز کارون بزرگ سند مالکیت اخذ شده و برای اخذ سند ۱۰ هزار هکتار دیگر از این مناطق در سال آینده برنامه ریزی انجام شده است.