لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای برق روستایی و انرژی‌های تجدیدپذیر

اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای برق روستایی و انرژی‌های تجدیدپذیر

تهران- ایرنا- قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی را برای توسعه و نگهداری شبکه برق روستایی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک پیش‌بینی کرده است.