لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اختصاص۹ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آبی در حوضه آبریز قزل اوزن

اختصاص۹ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آبی در حوضه آبریز قزل اوزن

اردبیل_ایرنا_رئیس حوضه آبریز سفیدرود و اترک گفت: در سال جاری ۳۳ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبی کشور تخصیص یافته است که ۹ هزار میلیارد ریال آن مربوط به حوضه آبریز سفید رود و ۲۴ هزار میلیارد ریال مربوط به سایر حوزه ها است.