لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اجرای واحد RO مبین انرژی خلیج فارس با توان متخصصان ایرانی

اجرای واحد RO مبین انرژی خلیج فارس با توان متخصصان ایرانی

واحد RO شرکت مبین انرژی خلیج فارس از سوی یک پیمانکار ایرانی با به‌کارگیری تازه‌ترین فناوری‌های روزآمد دنیا به‌منظور تبدیل پساب این شرکت به آب صنعتی با کیفیت، طراحی شد و به بهره‌برداری رسید.