لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اجرای عملیات اصلاحی خطوط لوله جریانی در آغاجاری

اجرای عملیات اصلاحی خطوط لوله جریانی در آغاجاری

عملیات اصلاحی و تعمیر خطوط لوله جریانی به‌منظور پایداری تولید و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی در شرکت نفت و گاز آغاجاری انجام شد.