لطفا صبر کنید ...

لطفا صبر کنید ...

تماس : ٠٢١٧٧٧٣٣٢٧٥

اجرای طرح‌های میان‌دستی و درون‌مجتمعی یک روز هم نباید معطل بماند

اجرای طرح‌های میان‌دستی و درون‌مجتمعی یک روز هم نباید معطل بماند

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: برای انجام طرح‌های میان‌دستی و درون‌مجتمعی که منجر به رفع گلوگاه‌های تولید و افزایش سود می‌شود، حتی یک روز را نباید از دست داد.